MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/11/2021, 10:16
PEG

 Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PEG 7.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Các tin khác
PEG: 12.11.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PEG: Thông báo về ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)
PEG: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2021 (mẹ + hợp nhất)
PEG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
PEG: Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị giữ chức Phó TGĐ từ 19/07/2021
PEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
PEG: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 21/06/2021
PEG: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.