MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 10/11/2021, 07:14
PEG

 Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PEG 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PEG: 12.11.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEG của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/11/2021 đến ngày 06/12/2021.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, địa chỉ số: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PEG: Thông báo về ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)
PEG: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2021 (mẹ + hợp nhất)
PEG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
PEG: Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị giữ chức Phó TGĐ từ 19/07/2021
PEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
PEG: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 21/06/2021
PEG: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
PEG: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.