TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 21/02/2022, 08:00
NVP

 Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (UpCOM)

Giá hiện tại: NVP 5.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NVP: 14.3.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVP của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NVP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
NVP: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
NVP: Thông báo chi trả cổ tức lũy kế đến ngày 31/12/2020 lần 1 bằng tiền
NVP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền 7 doanh nghiệp
NVP: 29.7.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (179,5đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 26/7 - 30/7
NVP: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 12/7 - 16/7
NVP: Nghị quyết HĐQT v/v phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.