MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/06/2020, 02:15
NUE

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (UpCOM)

Giá hiện tại: NUE 7.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 20 doanh nghiệp
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 20 doanh nghiệp

VNM, SVC, ICN, IRC, MDC, NFC, TKU, ILB, MBG, SBH, HPD, HGW, TAW, NUE, APF, CQN, CCR, KMT, BTR, PMT vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2020.

CTCP Cao su Công nghiệp (IRC): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,77% (01 cổ phiếu nhận 277 đồng). Thời gian thanh toán 21/7/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thờigian thanh toán 16/7/2020.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2020.

CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 23/7/2020.

CTCP Công nghiệp Tungkuang (TKU): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2020.

CTCP ICD Tân cảng Long Bình (ILB): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận cổ  tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

CTCP May Bình Minh (BMG): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2020.

CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (USD): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 14/7/2020.

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (SBH): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/7/2020.

CTCP Thủy điện Đắk Đoa (HPD): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (HGW): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,738% (01 cổ phiếu nhận 178,3 đồng). Thời gian thanh toán 3/8/2020.

CTCP cấp nước Trung An (TAW): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/7/2020.

CTCP Môi trường đô thị Nha Trang (NUE): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7,08% (01 cổ phiếu nhận 708 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2020.

CTCP Cảng Cam Ranh (CCR): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2020.

CTCP Kim khí Miền Trung (KMT): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10,6% (01 cổ phiếu nhận 1.060 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2020.

CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT): Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền tỷ lệ 3,4% (01 cổ phiếu nhận 340 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2020.

Thái Mạnh

Các tin khác
NUE: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền cổ đông và Nghị quyết v/v họp Hội Đồng Quản trị
NUE: Thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
NUE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NUE: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trọng tâm ĐHĐCĐ thường niên 2020
NUE: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 02/06/2020
NUE: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hùng Thanh giữ chức Kế toán trưởng từ 01/01/2020
NUE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NUE: Công văn châp thuận gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên
NUE: 24.4.2020. ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NUE: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.