MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/06/2020, 04:29
NUE

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (UpCOM)

Giá hiện tại: NUE 7.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NUE: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền cổ đông và Nghị quyết v/v họp Hội Đồng Quản trị

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NUE: Thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
NUE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NUE: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung trọng tâm ĐHĐCĐ thường niên 2020
NUE: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 02/06/2020
NUE: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hùng Thanh giữ chức Kế toán trưởng từ 01/01/2020
NUE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NUE: Công văn châp thuận gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên
NUE: 24.4.2020. ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NUE: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
NUE: Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.