TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/03/2017, 00:00
NTR

 Công ty Cổ Phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Giá hiện tại: NTR 3.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NTR: 4.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTR của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty tại số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo về hoạt động tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017
+ Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2017
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kể từ ngày 30/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
NTR: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2017
NTR: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016
NTR: Ngày 10/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên 1.492.000 cổ phiếu CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR)
NTR: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 1.492.000 cổ phiếu
NTR: Bản công bố thông tin của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.