MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/07/2020, 03:35
NTH

 Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong (HNX)

Giá hiện tại: NTH 58.4 +5.3(+9.98%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
NTH: Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT đã mua 306.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Xuân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.161 CP (tỷ lệ 5,65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 306.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 306.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 916.761 CP (tỷ lệ 8,49%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/07/2020.


Theo HNX

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp
Thủy văn diễn biến khó khăn, lợi nhuận quý 2 của Thủy điện Nước Trong (NTH) giảm 45% so với cùng kỳ
NTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
NTH: Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 306.600 CP
NTH: Bà Hoàng Thị Thùy - Thành viên BKS đăng ký mua 20.000 CP
NTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NTH: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
NTH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
NTH: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
NTH: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.