TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/03/2022, 15:40
NQB

 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: NQB 20.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NQB: 28.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQB của CTCP Cấp nước Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NQB: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vũ giữ chức Trưởng BKS từ 28/02/2022
NQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
NQB: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI đã bán 2.392.004 CP, không còn là cổ đông lớn từ 29/12/2021
NQB: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2021
NQB: 24.9.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (155đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 20/9 đến 24/9/2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
NQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
NQB: CBTT về ký hợp đồng soát xét BCTC cho kỳ kế toán 30/6/2021 và kiểm toán BCTC năm 2021
NQB: Bổ nhiệm ông Lê Văn Nghĩa giữ chức Phụ trách quản trị từ 07/06/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.