TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 10/03/2022, 13:27
NLS

 Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: NLS 4.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NLS: 24.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NLS của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong thư mời họp).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NLS: Nghị quyết HĐQT v/v ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
NLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
NLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
NLS: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
NLS: 14.12.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
NLS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
NLS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
NLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
NLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 14/6-18/6
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.