MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/03/2021, 10:37
NLS

 Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: NLS 4.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NLS: 26.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NLS của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 27 tháng 04 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn – 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua tờ trình phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NLS: Bổ nhiệm ông Đào Nam Phong giữ chức Tổng giám đốc từ 23/02/2021
NLS: Cổ đông lớn Nguyễn Hữu Chung đã bán 160.000 CP
NLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
NLS: Bà Nông Thị Hồng Nhung - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ đã mua 950.000 CP
NLS: CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát đã bán 196.430 CP
NLS: Ông Trần Đa Linh đã bán 753.470 CP, không còn là cổ đông lớn từ 20/11/2020
DIG, VGC, TPB, VTP, VCS, CKG, HVG, LGL, GEX, NLS, PWA, VPR: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
NLS: Bà Nông Thị Hồng Nhung - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ đăng ký mua 950.000 CP
NLS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
NLS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.