MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 24/03/2020, 09:02
NLS

 Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: NLS 6.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NLS: 7.4.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NLS của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 24 tháng 04 năm 2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn – 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NLS: CBTT bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
NLS: Đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Đa Linh
NLS: Ông Nguyễn Hữu Chung - Ủy viên HĐQT đã bán 300.000 CP
NLS: Ông Nông Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT đã mua 300.000 CP
NLS: Ông Nguyễn Hữu Chung - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 300.000 CP
NLS: Bà Nông Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 300.000 CP
NLS: Ông Trần Đa Linh đã mua 744.370 CP, trở thành CĐL từ 24/12/2019
NLS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bán 751.470 CP
NLS: Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
NLS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đăng ký bán 751.470 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.