TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 22/03/2022, 17:08
NHV

 Công ty cổ phần Đầu tư NHV (UpCOM)

Giá hiện tại: NHV 19.3 +0.3(+1.58%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NHV: 31.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHV của CTCP Đầu tư NHV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Phòng họp – Công ty cổ phần Đầu tư NHV
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án thu lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Tờ trình về việc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty;
+ Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NHV: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai trả cổ tức bằng cổ phiếu
NHV: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020
NHV: Thông báo về việc đưa cổ phiếu NHV ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
NHV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
NHV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NHV: Thay đổi địa chỉ nhận thư và các tài liệu liên quan
NHV: 9.6.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
NHV: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
NHV: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung nội dung cho vay theo hợp đồng vay cá nhân
NHV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.