MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/06/2017, 17:00
NHA

 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HOSE)

Giá hiện tại: NHA 11.15 +0.2(+1.83%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NHA: 29.6.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (450 đ/cp), thưởng cp( tỷ lệ 10:1)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2017
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội bắt đầu từ ngày 28/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A nhận được tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là (123*1)/10=12,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế nhận 12 cổ phiếu và 0,3 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
HNX

Theo HOSE

Các tin khác
NHA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017
NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp
NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai p/an phát hành cổ phiếu
NHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
NHA: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam
NHA: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
NHA: 3.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.