MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 31/01/2023, 06:32
NED

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: NED 6.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NED: Chồng bà Vũ Thị Trà - Thành viên BKS đã bán 6.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Văn Dương
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.100 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thị Trà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.100 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2023.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NED: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
NED: Ông Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.654.100 CP
NED: Chồng bà Vũ Thị Trà - Thành viên BKS đăng ký bán 12.100 CP
NED: Ông Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4.050.000 CP
NED: Chồng bà Vũ Thị Trà - Thành viên BKS đã mua 12.100 CP
NED: Chồng bà Vũ Thị Trà - Thành viên BKS đã mua 12.100 CP
NED: Giải trình chênh lệch lợi nhuận theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022
NED: Ông Nguyễn Ngọc Hà làm Phó TGĐ từ 11.10.2022
NED: Giải trình chênh lệch LNST của BCTC bán niên năm 2022
NED: Đã ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.