TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 22/03/2022, 17:07
NDT

 Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: NDT 21.0 -0.2(-0.94%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NDT: 29.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDT của Tổng CTCP Dệt May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định, số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Cơ quan điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
+ Báo cáo việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NDT: Quyết định HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
NDT: Quyết định HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
NDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Cơ hội vàng cho cổ phiếu ngành sợi từ hàng rào thuế chống bán phá giá gần 55%
NDT: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)
NDT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021
NDT: CBTT Hợp đồng kiểm toán
NDT: Giải trình lợi nhuận tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021
NDT: Giải trình LNST trên Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ)
NDT: CBTT Hợp đồng soát xét các báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.