MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 31/10/2022, 07:27
NBT

 CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UpCOM)

Giá hiện tại: NBT 15.8 +0.8(+5.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NBT: 18.11.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/12/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NBT: Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
NBT: Công bố thông tin điều chỉnh BCTC năm 2021 Theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước
NBT: Nghị quyết HĐQT thông qua vay ngân hàng 45 tỷ VNĐ
NBT: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022
NBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
NBT: Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt
NBT: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
NBT: Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch Lao động - tiền lương của Công ty năm 2022
NBT: 27.6.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp)
NBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.