MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 03/08/2022, 08:01
NBT

 CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UpCOM)

Giá hiện tại: NBT 15.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
Các tin khác
NBT: Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt
NBT: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
NBT: Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch Lao động - tiền lương của Công ty năm 2022
NBT: 27.6.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp)
NBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021
NBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NBT: Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2022 và kế hoạch quý 2/2022
NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NBT: 21.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.