TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 25/03/2022, 09:46
NAW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (UpCOM)

Giá hiện tại: NAW 8.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NAW: 5.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NAW: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
NAW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
NAW: Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
NAW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
NAW: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021
NAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
NAW: Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thằng giữ chức Thành viên HĐQT từ 09/05/2021
NAW: Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2021
NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.