MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 26/07/2017, 09:22
MVY

 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

Giá hiện tại: MVY 23.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MVY: 2.8.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVY của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX

Theo HNX

Các tin khác
MVY: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MVY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
MVY: 20.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
MVY: 14.3.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 3.5%)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp
MVY: Thay đổi ngày giao dịch đầu tiên sang ngày 25.1.2017
MVY: Bản công bố thông tin của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
MVY: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
MVY: Ngày 20/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 3.969.946 cổ phiếu đăng ký giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.