TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/03/2022, 11:31
MVN

 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: MVN 25.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MVN: 17.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC.
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của VIMC đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
          - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của VIMC.
Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
+ Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC.
          - Nội dung họp: + Báo cáo một số nội dung chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: (i) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (báo cáo xin ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền); (ii) Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
          - Nội dung họp: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 (ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cổ đông theo quy định).
+ Nội dung khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
Lỗ nghìn tỷ suốt cả chục năm, loạt công ty vận tải biển hồi sinh theo xu hướng thế giới, cổ phiếu tăng gấp 4-5 lần trong 1 năm và chưa có dấu hiệu dừng lại
MVN: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) lãi kỷ lục 2.941 tỷ đồng trong năm 2021
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) ước lãi kỷ lục 3.750 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 5,5 lần kế hoạch đề ra
MVN: Bản án của tòa án cao cấp về tranh chấp cổ tức VIMC được hưởng tại Viconship SG
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hợp tác với hãng tàu container lớn thứ 2 thế giới
MVN: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2021
MVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
MVN: Nghị quyết HĐQT về tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/09/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.