TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/03/2022, 11:26
MTS

 Công ty cổ phần Vật tư - TKV (UpCOM)

Giá hiện tại: MTS 9.0 -0.5(-5.26%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTS: 29.3.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1 – Khu 2 – phường Hồng Hà – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
+ Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý;
+ Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao, lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MTS: Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên 2022
MTS: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân giữ chức Phó Giám đốc từ 11/02/2022
MTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MTS: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Duyên giữ chức Phụ trách quản trị từ 10/11/2021
MTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
MTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
MTS: 1.6.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 31/5-4/6
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp
MTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.