MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 16/03/2015, 00:00
MTP

 Công ty Cổ phần Dược Medipharco (UpCOM)

Giá hiện tại: MTP 9.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTP: 01/04/2015, Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Full House – Khách sạn Century - Số 49 Lê Lợi, thành phố Huế
          - Nội dung họp: 
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2014 , Nhiệm kì II ( 2010-2015) và Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2015 , Phương hướng hoạt động của công ty nhiệm kì III( 2015-2020);
+ Báo cáo tài chính công khai 2014 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2014 và nhiệm kỳ II( 2010-2015); Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì III( 2015-2020);
+ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2014;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ 3 (2015-2020);
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kì lần thứ 3 ( 2015-2020).

HNX.

Theo HNX

Các tin khác
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
MTP: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
MTP: 15/05, Ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền mặt 15%
MTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
MTP: 10/3, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2014
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2013
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2013
MTP: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.