MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 05/03/2014, 09:35
MTP

 Công ty Cổ phần Dược Medipharco (UpCOM)

Giá hiện tại: MTP 10.0 +0.4(+4.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTP: 10/3, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014
3. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 13h30 ngày 11/04/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco - Tenamyd, số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
          - Nội dung họp: 
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
+ Báo cáo tài chính công khai 2013 đã được kiểm toán
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2013
+ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2013
+ Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2014

HNX

Theo HNX

Các tin khác
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2013
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2013
MTP: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
MTP: 13/5, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 (1.500 đ/cp)
Medipharco - Tenamyd chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 15%
MTP: 15/03, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
MTP: 29/08, Ngày giao dịch 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
MTP: Chấp thuận được đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.000 cổ phiếu
MTP: 14/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 20% và CP thưởng 9.977:5.000
MTP: Chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 5.024.100 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.