MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/04/2022, 15:51
MTB

 CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: MTB 7.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTB: 15.4.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thời gian đại hội Công ty sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình – Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MTB: Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022
MTB: Đính chính thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
MTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MTB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
MTB: Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Dương giữ chức Phó giám đốc từ 19/10/2021
MTB: Công bố ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty
MTB: Công bố thông tin ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 2021
MTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
MTB: 9.7.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.