MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 05/05/2021, 17:47
MTB

 CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: MTB 7.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTB: 29.4.2021, ngày GDKHQ Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 5 năm 2021, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình – Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MTB: Đính chính nội dung thông báo số 60/2021/MTB ngày 12/4/2021 v/v chốt danh sách cổ đông
MTB: Bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hiển giữ chức Phó giám đốc từ 12/04/2021
MTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
MTB: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán
MTB: Bản công bố thông tin của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình (MTB)
MTB: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình
MTB: Ngày 10/12/2020, giao dịch 6.278.259 cổ phiếu đăng ký giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.