TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 22/03/2022, 15:14
MND

 Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: MND 9.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MND: 28.3.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ Ba, ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MND: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
MND: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MND: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
MND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 24/5-28/5
MND: 24.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp)
MND: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức Phụ trách quản trị từ 04/05/2021
MND: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp
MND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.