MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 25/04/2022, 08:13
MML

 Công ty Cổ phần Masan MEATLife (UpCOM)

Giá hiện tại: MML 33.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MML: Công ty TNHH Hatsun đăng ký bán 6.981.294 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Hatsun
- Mã chứng khoán: MML
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.981.294 CP (tỷ lệ 2,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Phương Bắc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.981.294 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển quyền sở hữu do sáp nhập
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MML: Công bố thông tin đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Trung Lâm
MML: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MML: Nghị quyết HĐQT v/v cấp bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho CTCP 3F Việt
Masan Group (MSN) lãi gần 5.700 tỷ đồng từ việc bán công ty cám MNS Feed
MML: 25.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MML: Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty
MML: Ông Phạm Trung Lâm - Ủy viên HĐQT đã bán 60.000 CP
MML: Ông Phạm Trung Lâm - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 60.000 CP
MML: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp
MML: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.