TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 25/03/2022, 09:45
MLS

 Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (UpCOM)

Giá hiện tại: MLS 21.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MLS: 7.4.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Một số nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MLS: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
MLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 18/10 đến 22/10
MLS: 20.10.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.710đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
MLS: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian chốt quyền nhận cổ tức và chi trả cổ tức đợt 2/2020
Chăn nuôi Mitraco (MLS) chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ trên 27%
MLS: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020
MLS: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021
MLS: Hợp đồng lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.