TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 17/03/2020, 11:15
MLS

 Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (UpCOM)

Giá hiện tại: MLS 21.9 +0.5(+2.34%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MLS: 30.3.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Một số nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MLS: Chốt danh sách chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2020
MLS: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức người được ủy quyền công bố thông tin từ 15/01/2020
MLS: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm
MLS: Hoãn chi trả cổ tức năm 2016
MLS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
MLS: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2019
MLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
MLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MLS: Giải trình báo cáo tài chính năm 2018
MLS: 12.4.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.