TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 16/03/2022, 17:14
MKV

 Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (HNX)

Giá hiện tại: MKV 12.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MKV: 18.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến vào 09h00 thứ 7, ngày 16 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, địa chỉ: khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+Tờ trình xin phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2022;
+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung điều lệ;
+Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.


Theo HNX

Các tin khác
MKV: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
MKV: Thông báo ngày ĐKCC chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MKV: Báo cáo tài chính quý 4/2021
MKV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MKV: Báo cáo tài chính quý 3/2021
MKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị
MKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
MKV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
MKV: Nghị quyết HĐQT v/v tạm hoãn chi cổ tức năm 2021
MKV: Báo cáo tài chính quý 2/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.