TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 23/02/2022, 10:41
MEG

 Công ty cổ phần Megram (UpCOM)

Giá hiện tại: MEG 13.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MEG: 14.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEG của CTCP Megram như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 14/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MEG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
MEG: Bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Tâm giữ chức Phó TGĐ từ 16/02/2022
MEG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MEG: Công bố thông tin đơn từ nhiệm Thành viên BKS của bà Trần Thị Phương
MEG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MEG: Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn góp tại CTCP Elmich
MEG: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021
MEG: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ)
MEG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
MEG: Bổ nhiệm bà Trần Thị Phương giữ chức Kế toán trưởng từ 07/07/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.