TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/03/2021, 08:15
MED

 Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (HNX)

Giá hiện tại: MED 19.0 -1.8(-8.65%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MED: 26.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến vào thứ 3 ngày 27/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo cùa Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Quy chế Công bố thông tin;
+ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
          - Nội dung họp: + Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.


Theo HNX

Các tin khác
MED: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông năm 2021
MED: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
MED: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
MED: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 4.2020
MED: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Tuyên
MED: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT đã mua 91.760 cp, trở thành CĐL từ 1.3.2021
MED: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
MED: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT chưa mua cp
MED: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 3.2020
MED: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 50.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.