MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/05/2020, 02:51
MED

 Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (HNX)

Giá hiện tại: MED 22.0 -2.0(-8.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MED: 28.5.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
3. Lý do và mục đích: 
     * 
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về Quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thu nhập tiền lương của Tổng giám đốc năm 2019;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
+ Thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức năm 2019;
          - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và sơ đồ tổ chức Công ty;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025;
+ Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2020 – 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.
 

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
MED: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông năm 2020
MED: Sở KH & ĐT chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
MED: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT đã mua 98.300 cp
MED: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
MED: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý 1/2020
MED: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
MED: Nghị quyết HĐQT thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
MED: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP
MED: Giải trình liên quan đến BCTC Kiểm toán năm 2019
MED: 24.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.