MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 20/03/2020, 10:09
MED

 Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (HNX)

Giá hiện tại: MED 23.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MED: 24.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thu nhập tiền lương của Tổng giám đốc năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức năm 2019;
+ Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và sơ đồ tổ chức Công ty;
+ Các tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025;
+ Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2020 – 2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.


Theo HNX

Các tin khác
Dược Trung Ương Mediplantex sẽ niêm yết trên HNX với giá tham chiếu 45.000 đồng/cp
MED: Bản công bố thông tin của CTCP Dược Trung ương Mediplantex
MED: Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Dược Trung ương Mediplantex
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Dược Trung ương Mediplantex
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
HNX: CTCP Trung ương Mediplantex rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Dược Trung ương Mediplantex
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp ngành Y, Dược đua trả cổ tức cao năm 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.