MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/10/2022, 03:02
MDA

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: MDA 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MDA: 3.11.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDA của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MDA: CBTT về việc chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
MDA: Đơn từ nhiệm Trưởng BKS của ông Dương Minh Đức
MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
MDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đã bán 36.000 CP
MDA: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Kim Liên đã mua 67.200 CP
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đăng ký bán 36.000 CP
MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: 21.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.