TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 28/03/2022, 16:23
MCC

 Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (HNX)

Giá hiện tại: MCC 10.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MCC: 5.4.2022, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt (350 đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCC của CTCP Gạch ngói cao cấp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Thông qua tỷ lệ % chi trả cổ tức năm 2021 và phân phối lợi nhuận.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các vấn đề khác.
Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: www.gachngoicaocap.com trước 21 ngày diễn ra đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5% /cổ phiếu (350 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 22/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/04/2022. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo HNX

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp
MCC: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2020
MCC: Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2020
MCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất Quý I/2022
MCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MCC: Giải trình chênh lệch LNST Quý 4/2021 và cùng kỳ năm trước
MCC: Nghị quyết HĐQT đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021
MCC: Giải trình chênh lệch LNST Quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước
MCC: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán BCTC bán niên 2021
MCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.