MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 19/09/2020, 00:32
MAC

 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX)

Giá hiện tại: MAC 8.9 +0.8(+9.88%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
MAC: CTCP Transimex đã mua 182.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: MAC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.988.780 CP (tỷ lệ 32,95%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Phúc Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bảo Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 182.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.170.880 CP (tỷ lệ 34,15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: diễn biến thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2020.


Theo HNX

Các tin khác
MAC: CTCP Transimex đăng ký mua 117.900 CP
MAC: Đưa cổ phiếu MAC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
MAC: CTCP Transimex đăng ký mua 300.000 CP
MAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
MAC: Báo cáo tài chính quý 2/2020
MAC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng giữ chức Kế toán trưởng từ 1.7.2020
MAC: Bổ nhiệm ông Tạ Mạnh Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 22.6.2020
MAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
MAC: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
MAC: Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.