TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK YEG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 500  10,200,000  20.4 (-0.24 %)    500  10,200,000  26,251,374   
22/09/2022 -4,700  -96,115,000  20.45 (0.25 %)    4,700  96,115,000  26,244,274   
21/09/2022 -3,900  -79,560,000  20.4 (0.49 %)    3,900  79,560,000  26,217,974   
20/09/2022 -6,100  -123,830,000  20.3 (4.64 %)    1,500  30,450,000  7,600  154,280,000  26,203,774   
19/09/2022 -25,200  -488,880,000  19.4 (-4.43 %)    1,100  21,340,000  26,300  510,220,000  26,186,274   
16/09/2022 -10,200  -207,060,000  20.3 (-2.40 %)    4,000  81,200,000  14,200  288,260,000  26,165,774   
15/09/2022 -19,000  -345,060,000  20.8 (-2.35 %)    115,020,000  19,000  460,080,000  26,167,262   
14/09/2022 -16,200  -21,815,250  21.3 (-1.84 %)    5,400  21,600  21,815,250  26,167,215   
13/09/2022 -2,512  -21,815,250  21.7 (1.88 %)    2,512  21,815,250  26,142,915   
12/09/2022 653  -591,030,000  21.25 (6.78 %)    700  47  591,030,000  26,141,115   
09/09/2022 -29,700  -591,030,000  19.9 (-3.40 %)    29,700  591,030,000  26,134,815   
08/09/2022 -1,800  -37,080,000  20.6 (-4.19 %)    1,800  37,080,000  26,132,215   
07/09/2022 -7,000  -150,150,000  21.45 (-2.05 %)    7,000  150,150,000  26,129,015   
06/09/2022 -2,600  -56,940,000  21.9 (0.92 %)    2,600  56,940,000  26,129,015   
05/09/2022 1,700  36,890,000  21.7 (0.46 %)    4,900  106,330,000  3,200  69,440,000  26,128,515   
31/08/2022 100  2,160,000  21.6 (-1.82 %)    100  2,160,000  26,124,215   
30/08/2022 500  11,000,000  22 (3.29 %)    1,000  22,000,000  500  11,000,000  26,119,615   
29/08/2022 -9,200  -195,960,000  21.3 (-5.75 %)    9,200  195,960,000  26,120,615  16.49% 
26/08/2022 -4,500  -101,475,000  22.55 (-0.22 %)    200  4,510,000  4,700  105,985,000  26,119,615  16.50% 
25/08/2022 -900  -20,340,000  22.6 (-0.88 %)    100  2,260,000  1,000  22,600,000  26,119,815  16.50% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.