TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK YEG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/09/2022 0.00  19.65  0.00 (0.00 %)    33,700  672,000,000  20.50  20.50  19.65 
26/09/2022 0.00  19.65  -0.75 (-3.68 %)    67,600  1,345,000,000  20.45  20.50  19.50 
23/09/2022 0.00  20.40  -0.05 (-0.24 %)    51,900  1,075,000,000  20.60  21.00  20.00 
22/09/2022 0.00  20.45  0.05 (0.25 %)    36,200  743,000,000  20.40  20.80  20.30 
21/09/2022 0.00  20.40  0.10 (0.49 %)    32,300  671,000,000  20.25  21.40  20.25 
20/09/2022 20.30  20.30  0.90 (4.64 %)    63,500  1,274,000,000  19.50  20.70  19.50 
19/09/2022 19.40  19.40  -0.90 (-4.43 %)    109,700  2,178,000,000  20.10  20.30  19.00 
16/09/2022 20.30  20.30  -0.50 (-2.40 %)    66,100  1,359,000,000  20.75  20.90  20.30 
15/09/2022 20.80  20.80  -0.50 (-2.35 %)    73,200  1,533,000,000  130,600  2,781,780,000  20.95  21.30  20.80 
14/09/2022 21.30  21.30  -0.40 (-1.84 %)    118,900  2,502,000,000  21.00  21.70  20.70 
13/09/2022 21.70  21.70  0.40 (1.88 %)    25,600  554,000,000  21.40  21.85  21.40 
12/09/2022 21.25  21.25  1.35 (6.78 %)    95,600  2,026,000,000  19.90  21.25  19.90 
09/09/2022 19.90  19.90  -0.70 (-3.40 %)    126,000  2,538,000,000  20.60  20.65  19.80 
08/09/2022 20.60  20.60  -0.90 (-4.19 %)    66,700  1,394,000,000  21.45  21.45  20.50 
07/09/2022 21.45  21.45  -0.45 (-2.05 %)    87,800  1,913,000,000  21.90  22.00  21.45 
06/09/2022 21.90  21.90  0.20 (0.92 %)    30,100  659,000,000  22.00  22.00  21.75 
05/09/2022 21.70  21.70  0.10 (0.46 %)    52,600  1,144,000,000  21.60  21.95  21.55 
31/08/2022 21.60  21.60  -0.40 (-1.82 %)    35,400  767,000,000  22.00  22.00  21.50 
30/08/2022 22.00  22.00  0.70 (3.29 %)    79,300  1,730,000,000  21.30  22.05  21.30 
29/08/2022 21.30  21.30  -1.30 (-5.75 %)    280,800  6,059,000,000  22.00  22.30  21.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.