MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK XDH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
XDH Nguyễn Thị Minh Tân Vợ  Phương Kim Thảo  Thành viên HĐQT  491,400    491,400  22/09/2022  21/10/2022    491,400  27/09/2022    0.00  
XDH Phương Thị Minh Thu Con  Phương Kim Thảo  Thành viên HĐQT  491,400    21/09/2022  21/10/2022  491,400    27/09/2022  491,400  2.00  
XDH Phương Kim Thảo Thành viên HĐQT      3,428,527  150,000    28/06/2022  15/07/2022  110,000    15/07/2022  3,538,527  14.40  
XDH Trần Quang Khuê Phó Giám đốc      15,984  25,000    31/03/2022  26/04/2022  25,000    26/04/2022  40,984  0.17  
XDH Phạm Tiến Điệp Giám đốc      38,760  25,000    31/03/2022  26/04/2022  25,000    26/04/2022  63,760  0.26  
XDH Phương Kim Thảo Thành viên HĐQT      2,278,185  7,500    23/11/2021  22/12/2021  7,500    03/12/2021  2,285,685  9.30  
XDH Trần Quang Khuê Phó Giám đốc      5,656  5,000    09/02/2021  26/02/2021  5,000    18/02/2021  10,656  0.04  
XDH Trần Quang Khuê Phó Giám đốc      5,656  5,000    09/02/2021  26/02/2021          0.00  
XDH Phạm Tiến Điệp Giám đốc      15,020  10,920    09/02/2021  26/02/2021  10,820    26/02/2021  25,840  0.11  
XDH Phạm Tiến Điệp Phó Giám đốc      4,928  10,192    19/03/2020  31/03/2020  10,092    31/03/2020  15,020  0.06  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.