MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK VSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
28/12/2010 Mua 1,000,000 90  0.01%  166,600  16.66%  833,400  83.34%  02/01/2011 
03/12/2010 Mua 1,000,000 1,000  0.10%  166,510  16.65%  833,490  83.35%  02/01/2011 
02/12/2010 Mua 1,000,000 10  0.00%  165,510  16.55%  834,490  83.45%  02/01/2011 
01/12/2010 Mua 1,000,000 5,000  0.50%  165,500  16.55%  834,500  83.45%  02/01/2011 
29/11/2010 Mua 1,000,000 7,860  0.79%  160,500  16.05%  839,500  83.95%  02/01/2011 
26/11/2010 Mua 1,000,000 6,780  0.68%  152,640  15.26%  847,360  84.74%  02/01/2011 
22/11/2010 Mua 1,000,000 180  0.02%  145,860  14.59%  854,140  85.41%  02/01/2011 
18/11/2010 Mua 1,000,000 4,580  0.46%  145,680  14.57%  854,320  85.43%  02/01/2011 
16/11/2010 Mua 1,000,000 110  0.01%  141,100  14.11%  858,900  85.89%  02/01/2011 
15/11/2010 Mua 1,000,000 990  0.10%  140,990  14.10%  859,010  85.90%  02/01/2011 
12/11/2010 Mua 1,000,000 33,800  3.38%  140,000  14.00%  860,000  86.00%  02/01/2011 
11/11/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  106,200  10.62%  893,800  89.38%  02/01/2011 
10/11/2010 Mua 1,000,000 6,200  0.62%  56,200  5.62%  943,800  94.38%  02/01/2011 
09/11/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  50,000  5.00%  950,000  95.00%  02/01/2011 
19/10/2009 Bán 100,000 2,000  2.00%  100,000  100.00%      20/10/2009 
14/10/2009 Bán 100,000 3,000  3.00%  98,000  98.00%  2,000  2.00%  20/10/2009 
13/10/2009 Bán 100,000 5,000  5.00%  95,000  95.00%  5,000  5.00%  20/10/2009 
12/10/2009 Bán 100,000 12,970  12.97%  90,000  90.00%  10,000  10.00%  20/10/2009 
08/10/2009 Bán 100,000 25,000  25.00%  77,030  77.03%  22,970  22.97%  20/10/2009 
07/10/2009 Bán 100,000 7,030  7.03%  52,030  52.03%  47,970  47.97%  20/10/2009 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.