MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/02/2023 -100  -3,020,000  30.2 (0.67 %)    100  3,020,000  55,291,095   
01/02/2023 3,000  90,000,000  30 (-1.32 %)    3,000  90,000,000  55,287,785   
31/01/2023 -1,600  -48,560,000  30.35 (0.17 %)    100  3,035,000  1,700  51,595,000  55,290,585   
30/01/2023 -3,310  -100,293,000  30.3 (-0.66 %)    3,310  100,293,000  55,284,075   
27/01/2023 -100  -3,050,000  30.5 (0.00 %)    100  3,050,000  200  6,100,000  55,284,075   
19/01/2023 -5,410  -165,005,000  30.5 (0.66 %)    1,200  36,600,000  6,610  201,605,000  55,281,095   
18/01/2023 1,000  30,300,000  30.3 (-0.66 %)    1,000  30,300,000  55,216,925   
17/01/2023 -3,080  -93,786,000  30.45 (0.50 %)    3,080  93,786,000  55,217,925   
16/01/2023 -65,370  -1,980,711,000  30.3 (-0.66 %)    65,370  1,980,711,000  55,209,525   
13/01/2023 -254,520,000  30.45 (0.50 %)    254,520,000  55,208,925   
12/01/2023 -8,400  -254,520,000  30.3 (0.00 %)    8,400  254,520,000  55,197,745   
11/01/2023 -600  -18,180,000  30.3 (-1.62 %)    600  18,180,000  55,182,105   
10/01/2023 -11,180  -344,344,000  30.8 (1.32 %)    11,180  344,344,000  55,182,015   
09/01/2023 -15,640  -475,456,000  30.4 (0.00 %)    15,640  475,456,000  55,161,605   
06/01/2023 110  3,344,000  30.4 (-1.94 %)    200  6,080,000  90  2,736,000  55,161,605  3.51% 
05/01/2023 -19,910  -616,214,500  30.95 (2.82 %)    500  15,475,000  20,410  631,689,500  55,143,105  3.53% 
04/01/2023 -18,510  -557,151,000  30.1 (-0.33 %)    190  5,719,000  18,700  562,870,000  55,077,154  3.58% 
03/01/2023 -66,451  -2,006,820,200  30.2 (-0.66 %)    66,451  2,006,820,200  55,073,944  3.59% 
30/12/2022 1,000  30,350,000  30.35 (0.17 %)    1,000  30,350,000  55,073,944  3.59% 
29/12/2022 -2,800  -84,840,000  30.3 (1.00 %)    600  18,180,000  3,400  103,020,000  55,074,844  3.58% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.