MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VPH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VPH Trương Thành Nhân Thành viên HĐQT      1,385,749    1,385,700  09/02/2022  09/03/2022    1,385,700  24/02/2022  49  0.00  
VPH Trương Thanh Tâm Cha  Trương Thành Nhân  Thành viên HĐQT  1,275,780    1,275,780  23/11/2021  20/12/2021    1,275,700  20/12/2021  80  0.00  
VPH Võ Phan Hồng Ngọc con  Võ Anh Tuấn  Chủ tịch HĐQT  4,855,656  2,925,000    19/10/2021  11/11/2021  2,925,000    05/11/2021  7,780,656  8.16  
VPH Võ Phan Khôi Nguyên Con  Võ Anh Tuấn  Chủ tịch HĐQT  4,855,656  2,925,000    19/10/2021  11/11/2021  2,925,000    05/11/2021  7,780,656  8.16  
VPH PYN Elite Fund       7,913,400            7,692,100  24/09/2021  221,300  0.23  
VPH PYN Elite Fund       8,714,200            800,800  23/09/2021  7,913,400  8.30  
VPH PYN Elite Fund       10,019,300            1,305,100  22/09/2021  8,714,200  9.14  
VPH Võ Nguyễn Như Nguyện Phó Tổng GĐ      4,895,881  2,925,000    13/09/2021  30/09/2021  2,925,000    23/09/2021  7,820,881  8.20  
VPH Vũ Ngọc Nam Thành viên HĐQT      355,380    355,380  20/05/2020      355,380  20/05/2020    0.00  
VPH Trương Thanh Tâm Cha  Trương Thành Nhân  Thành viên HĐQT  1,275,840    60  04/12/2019  04/12/2019    60  04/12/2019  1,275,780  1.34  
VPH Trương Thanh Tâm Cha  Trương Thành Nhân  Thành viên HĐQT  1,275,780  60    31/10/2019  31/10/2019  60    31/10/2019  1,275,840  1.34  
VPH Trần Thu Oanh Phó Tổng GĐ      153,304    153,304  05/04/2019  04/05/2019    153,304  08/04/2019    0.00  
VPH Trương Thanh Tâm Cha  Trương Thành Nhân  Chủ tịch HĐQT  2,000,000    17/12/2018  15/01/2019  1,159,800    15/01/2019  1,159,800  1.22  
VPH PYN Elite Fund       5,305,381          1,666,516    15/01/2018  6,971,897  7.31  
VPH PYN Elite Fund       5,204,221          101,160    20/10/2017  5,305,381  5.56  
VPH Trần Thu Oanh Phó Tổng GĐ      110,827    100,000  27/02/2017  29/03/2017    85,000  29/03/2017  25,827  0.03  
VPH Võ Phan Hồng Ngọc con  Võ Anh Tuấn  Chủ tịch HĐQT  2,400,000    26/08/2016  15/09/2016  2,400,000    08/09/2016  2,400,000  2.52  
VPH Trần Thị Minh Duyên       3,652,279            1,452,279  18/02/2016  2,200,000  2.31  
VPH Võ Nguyễn Như Nguyện Con  Võ Anh Tuấn  Chủ tịch HĐQT  1,600,000  1,300,000    22/05/2015  20/06/2015      22/06/2015  1,600,000  1.68  
VPH Võ Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      6,033,815    3,000,000  05/05/2015  03/06/2015    3,000,000  11/05/2015  3,033,815  3.18  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.