MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VPH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/03/2023 3.95 (1.80 %)    45,840,158  0.93% 
29/03/2023 3.88 (-0.26 %)    45,840,158  0.93% 
28/03/2023 3.89 (0.00 %)    45,840,158  0.93% 
27/03/2023 3.89 (0.52 %)    45,840,158  0.93% 
24/03/2023 3.87 (0.00 %)    45,840,158  0.93% 
23/03/2023 3.87 (0.00 %)    45,840,158  0.93% 
22/03/2023 3.87 (2.11 %)    45,840,158  0.93% 
21/03/2023 11,850,000  3.79 (0.00 %)    11,850,000  45,840,158  0.93% 
20/03/2023 34,944,000  3.79 (-1.30 %)    34,944,000  45,840,158  0.93% 
17/03/2023 34,944,000  3.84 (0.00 %)    34,944,000  45,840,158  0.93% 
16/03/2023 9,100  34,944,000  3.84 (-1.54 %)    9,100  34,944,000  45,840,158  0.93% 
15/03/2023 102,960,000  3.9 (2.63 %)    102,960,000  45,849,258  0.92% 
14/03/2023 102,960,000  3.8 (-2.56 %)    102,960,000  45,849,258  0.92% 
13/03/2023 102,960,000  3.9 (-1.52 %)    102,960,000  45,849,258  0.92% 
10/03/2023 26,000  102,960,000  3.96 (-0.25 %)    26,000  102,960,000  45,849,258  0.92% 
09/03/2023 3,830,000  3.97 (0.25 %)    3,830,000  45,875,258  0.89% 
08/03/2023 3,830,000  3.96 (1.02 %)    3,830,000  45,875,258  0.89% 
07/03/2023 3,830,000  3.92 (1.03 %)    3,830,000  45,875,258  0.89% 
06/03/2023 3,830,000  3.88 (1.31 %)    3,830,000  45,875,258  0.89% 
03/03/2023 1,000  3,830,000  3.83 (-0.52 %)    1,000  3,830,000  45,875,258  0.89% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.