MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VPB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/03/2023 -3,138,258  -65,589,592,200  20.8 (-0.48 %)    97,439  2,036,475,100  3,235,697  67,626,067,300  3,289,151  17.59% 
29/03/2023 -3,741,700  -78,201,530,000  20.9 (-0.48 %)    570,200  11,917,180,000  4,311,900  90,118,710,000  377,390  17.64% 
28/03/2023 -2,055,430  -43,164,030,000  21 (-1.18 %)    953,770  20,029,170,000  3,009,200  63,193,200,000  3,457,375  17.67% 
27/03/2023 -230,500  -4,898,125,000  21.25 (0.47 %)    239,500  5,089,375,000  470,000  9,987,500,000  1,401,945   
24/03/2023 -707,000  -14,900,330,000  21.15 (0.48 %)    10,000  210,500,000  717,000  15,110,830,000  1,171,445  17.70% 
23/03/2023 -653,700  -13,698,700,000  21.05 (0.24 %)    300,000  6,300,000,000  953,700  19,998,700,000  464,445  17.71% 
22/03/2023 257,200  5,272,600,000  21 (3.19 %)    257,200  5,272,600,000    17.72% 
21/03/2023 -10,000  -865,251,800  20.35 (3.30 %)    19,162,518,200  10,000  20,027,770,000  257,200  17.64% 
20/03/2023 -451,915  -8,902,725,500  19.7 (0.00 %)    12,530  246,841,000  464,445  9,149,566,500    17.64% 
17/03/2023 -219,500  -4,324,150,000  19.7 (1.29 %)    37,700  742,690,000  257,200  5,066,840,000  12,530  17.64% 
16/03/2023 -5,400  -105,030,000  19.25 (-2.78 %)    5,400  105,030,000  37,700  17.64% 
15/03/2023 39,243  777,011,400  19.8 (2.06 %)    51,773  1,025,105,400  12,530  248,094,000    17.64% 
14/03/2023 612,300  11,878,620,000  19.4 (0.00 %)    650,000  12,610,000,000  37,700  731,380,000  51,773  17.64% 
13/03/2023 137,660  2,670,604,000  19.4 (6.01 %)    391,000  7,585,400,000  253,340  4,914,796,000  253,340   
10/03/2023 -51,773  -947,445,900  18.3 (0.55 %)    947,800  17,344,740,000  999,573  18,292,185,900  391,000  17.64% 
09/03/2023 -650,000  -11,830,000,000  18.2 (0.28 %)    650,000  11,830,000,000    17.64% 
08/03/2023 -420,000  -7,623,000,000  18.15 (4.31 %)    589,500  10,699,425,000  1,009,500  18,322,425,000    17.64% 
07/03/2023 1,410,750,000  17.4 (1.75 %)    1,410,750,000    17.64% 
06/03/2023 82,500  1,410,750,000  17.1 (0.59 %)    82,500  1,410,750,000    17.64% 
03/03/2023 17 (-1.73 %)    1,000,000  17,000,000,000  1,000,000  17,000,000,000  82,500  17.64% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.