MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VNT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VNT Nguyễn Ngọc Tú       1,006,447            30,600  09/05/2023  975,847  5.86  
VNT Nguyễn Xuân Hùng               849,736    27/01/2023  849,736  5.11  
VNT Nguyễn Ngọc Tú               1,006,447    27/01/2023  1,006,447  6.05 chuyển đổi từ trái phiếu 
VNT Công ty Cổ phần Transimex       2,357,140              27/01/2023  3,105,564  18.66  
VNT Công ty cổ phần VNT Holdings       2,778,000              27/01/2023  2,778,000  16.69 chuyển đổi từ trái phiếu 
VNT Đặng Thị Mai Hương Vợ  Lê Đại Thắng  Phó Tổng GĐ  43,578    33,500  28/11/2022  27/12/2022    33,500  05/12/2022  10,078  0.06  
VNT Đặng Thị Mai Hương Vợ  Lê Đại Thắng  Phó Tổng GĐ  53,578    10,000  09/11/2022  07/12/2022    10,000  23/11/2022  43,578  0.26  
VNT Đặng Thị Mai Hương Vợ  Lê Đại Thắng  Phó Tổng GĐ  63,578    10,000  01/11/2022  30/11/2022    10,000  03/11/2022  53,578  0.32  
VNT Đỗ Thị Thu Hiền Công bố thông tin      15,164    15,000  14/06/2022  13/07/2022    10,600  04/07/2022  4,564  0.03  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  2,339,840  50,000    03/03/2022  01/04/2022  17,300    01/04/2022  2,357,140  14.16  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  2,107,440  300,000    26/01/2022  24/02/2022  232,400    24/02/2022  2,339,840  14.06  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  2,107,440  300,000    19/11/2021  17/12/2021      17/12/2021  2,107,440  12.66  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  2,107,440  300,000    07/10/2021  05/11/2021      05/11/2021  2,107,440  12.66  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  1,859,140  500,000    01/09/2021  30/09/2021  248,300    30/09/2021  2,107,440  12.66  
VNT Đặng Thị Mai Hương Vợ  Lê Đại Thắng  Phó Tổng GĐ  63,578    10,000  24/08/2021  22/09/2021      21/09/2021  63,578  0.38  
VNT Đặng Thị Mai Hương Vợ  Lê Đại Thắng  Phó Tổng GĐ  63,578    10,000  24/06/2021  23/07/2021          0.00  
VNT Đặng Thị Mai Hương Vợ  Lê Đại Thắng  Phó Tổng GĐ  65,278    10,000  17/05/2021  15/06/2021    1,700  15/06/2021  63,578  0.38  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Lê Duy Hiệp  Thành viên HĐQT  1,859,140  192,000    14/05/2021  11/06/2021      11/06/2021  1,859,140  11.17  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Thành viên HĐQT  1,859,140  192,000    31/03/2021  29/04/2021      29/04/2021  1,859,140  11.17  
VNT Công ty Cổ phần Transimex   Bùi Tuấn Ngọc  Thành viên HĐQT  1,859,140  192,000    24/02/2021  24/03/2021      24/03/2021  1,859,140  11.17  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.