MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 64,000  118,400,000  18.1 (-1.63 %)    64,000  118,400,000     
29/05/2023 17.3 (0.00 %)    19,627,358  20.08% 
26/05/2023 167,000,000  17.3 (2.37 %)    167,000,000  19,627,358  20.08% 
25/05/2023 167,000,000  16.9 (1.20 %)    167,000,000  19,627,358  20.08% 
24/05/2023 10,000  169,000,000  16.7 (0.00 %)    10,000  169,000,000  19,627,358  20.08% 
23/05/2023 16.7 (-1.18 %)    19,637,358  20.06% 
22/05/2023 300  5,055,000  16.9 (0.00 %)    300  5,055,000  19,637,358  20.06% 
19/05/2023 4,000  67,575,000  16.85 (-0.30 %)    4,000  67,575,000  19,637,658  20.06% 
18/05/2023 5,300  89,570,000  16.9 (0.00 %)    5,300  89,570,000  19,641,658  20.06% 
17/05/2023 3,900  65,715,000  16.85 (-1.46 %)    3,900  65,715,000  19,646,958  20.05% 
16/05/2023 18,900  326,140,000  17.1 (0.00 %)    18,900  326,140,000  19,650,858  20.04% 
15/05/2023 10,300  176,160,000  17.1 (0.59 %)    10,300  176,160,000  19,669,758  20.01% 
12/05/2023 17.8 (-1.66 %)    19,680,058  20.00% 
11/05/2023 36,000  648,370,000  18.05 (0.28 %)    36,000  648,370,000  19,680,058  20.00% 
10/05/2023 16,000  285,640,000  18 (1.69 %)    16,000  285,640,000  19,716,058  19.95% 
09/05/2023 10,000  179,000,000  17.65 (-1.94 %)    10,000  179,000,000  19,732,058  19.92% 
08/05/2023 17.95 (0.28 %)    19,742,058  19.91% 
05/05/2023 0 (0.00 %)    19,742,058  19.91% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    19,742,058  19.91% 
28/04/2023 0 (0.00 %)    19,741,958  19.91% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.