MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 18.4 (6.98 %)    106  395,400  3,730   74  325,600  4,400   69,800
31/05/2023 17.2 (-0.58 %)    37  65,300  1,765   32  47,400  1,481   17,900
30/05/2023 17.3 (0.00 %)    47  63,300  1,347   38  55,000  1,447   8,300
29/05/2023 17.3 (0.00 %)    37  83,300  2,251   41  64,100  1,563   19,200
26/05/2023 17.3 (2.37 %)    88  133,300  1,515   70  123,700  1,767   9,600
25/05/2023 16.9 (1.20 %)    46  81,300  1,767   29  64,600  2,228   16,700
24/05/2023 16.7 (0.00 %)    54  86,200  1,596   49  71,400  1,457   14,800
23/05/2023 16.7 (-1.18 %)    36  55,700  1,547   38  78,800  2,074   -23,100
22/05/2023 16.9 (0.00 %)    31  34,000  1,097   43  79,400  1,847   -45,400
19/05/2023 16.85 (-0.30 %)    22  41,700  1,895   31  33,100  1,068   8,600
18/05/2023 16.9 (0.00 %)    21  28,000  1,333   39  38,400  985   -10,400
17/05/2023 16.85 (-1.46 %)    37  54,300  1,468   33  69,000  2,091   -14,700
16/05/2023 17.1 (0.00 %)    33  62,500  1,894   45  135,000  3,000   -72,500
15/05/2023 17.1 (0.59 %)    51  114,800  2,251   48  120,100  2,502   -5,300
12/05/2023 17.8 (-1.66 %)    39  57,300  1,469   49  60,900  1,243   -3,600
11/05/2023 18.05 (0.28 %)    69  129,000  1,870   41  69,700  1,700   59,300
10/05/2023 18 (1.69 %)    46  97,100  2,111   62  107,400  1,732   -10,300
09/05/2023 17.65 (-1.94 %)    44  108,000  2,455   38  55,900  1,471   52,100
08/05/2023 17.95 (0.28 %)    32  36,100  1,128   44  94,800  2,155   -58,700
05/05/2023 17.9 (0.56 %)    45  54,100  1,202   47  152,400  3,243   -98,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.