MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 18.10  18.10  -0.30 (-1.63 %)    13,000  241,000,000  19.00  19.00  18.10 
01/06/2023 18.40  18.40  1.20 (6.98 %)    316,700  5,784,000,000  17.30  18.40  17.30 
31/05/2023 17.20  17.20  -0.10 (-0.58 %)    22,800  393,000,000  17.25  17.40  17.10 
30/05/2023 17.30  17.30  0.00 (0.00 %)    23,100  400,000,000  17.40  17.50  17.20 
29/05/2023 17.30  17.30  0.00 (0.00 %)    28,200  490,000,000  17.50  17.50  17.30 
26/05/2023 17.30  17.30  0.40 (2.37 %)    85,300  1,487,000,000  17.00  17.70  17.00 
25/05/2023 16.90  16.90  0.20 (1.20 %)    37,900  637,000,000  16.70  16.90  16.60 
24/05/2023 16.70  16.70  0.00 (0.00 %)    26,600  448,000,000  16.70  16.95  16.60 
23/05/2023 16.70  16.70  -0.20 (-1.18 %)    900  15,000,000  16.65  16.70  16.65 
22/05/2023 16.90  16.90  0.00 (0.00 %)    8,700  145,000,000  16.85  16.90  16.40 
19/05/2023 16.85  16.85  -0.05 (-0.30 %)    4,700  79,000,000  16.90  16.95  16.85 
18/05/2023 16.90  16.90  0.00 (0.00 %)    7,400  124,000,000  16.95  16.95  16.85 
17/05/2023 16.85  16.85  -0.25 (-1.46 %)    31,200  529,000,000  17.20  17.20  16.85 
16/05/2023 17.10  17.10  0.00 (0.00 %)    24,700  425,000,000  17.30  17.40  17.10 
15/05/2023 17.10  17.10  0.10 (0.59 %)    42,100  721,000,000  17.20  17.25  17.05 
12/05/2023 17.00  17.80  -0.30 (-1.66 %)    14,000  252,000,000  18.05  18.15  17.80 
11/05/2023 17.24  18.05  0.05 (0.28 %)    50,500  908,000,000  18.05  18.10  17.60 
10/05/2023 17.19  18.00  0.30 (1.69 %)    38,300  685,000,000  17.65  18.05  17.65 
09/05/2023 16.86  17.65  -0.35 (-1.94 %)    36,000  641,000,000  17.90  18.00  17.65 
08/05/2023 17.14  17.95  0.05 (0.28 %)    7,000  124,000,000  18.00  18.00  17.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.