TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VNM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 224,700  17,234,490,000  76.7 (-0.26 %)    769,400  59,012,980,000  544,700  41,778,490,000  939,081,473   
22/09/2022 -22,644  -1,741,323,600  76.9 (0.00 %)    299,400  23,023,860,000  322,044  24,765,183,600  939,547,581   
21/09/2022 508,772  39,124,566,800  76.9 (1.45 %)    589,652  45,344,238,800  80,880  6,219,672,000  939,624,329   
20/09/2022 125,148  9,486,218,400  75.8 (0.80 %)    428,440  32,475,752,000  303,292  22,989,533,600  940,010,309   
19/09/2022 390,283  29,349,281,600  75.2 (-1.05 %)    612,935  46,092,712,000  222,652  16,743,430,400  939,907,045   
16/09/2022 1,563,668  118,838,768,000  76 (2.01 %)    1,755,340  133,405,840,000  191,672  14,567,072,000  940,043,675   
15/09/2022 64,296  -32,467,574,000  74.5 (0.68 %)    596,000  2,778,996,000  531,704  35,246,570,000  940,909,687   
14/09/2022 -438,751  -1,794,484,000  74 (-2.25 %)    37,554  8,916,550,000  476,305  10,711,034,000  941,005,598   
13/09/2022 -27,670  -1,794,484,000  75.7 (0.53 %)    861,658  8,916,550,000  889,328  10,711,034,000  940,818,252   
12/09/2022 -292,668  25,168,440,000  75.3 (-0.79 %)    195,421  42,238,350,000  488,089  17,069,910,000  941,632,810   
09/09/2022 331,600  25,168,440,000  75.9 (0.26 %)    556,500  42,238,350,000  224,900  17,069,910,000  941,669,431   
08/09/2022 84,500  6,396,650,000  75.7 (0.00 %)    131,600  9,962,120,000  47,100  3,565,470,000  942,189,631   
07/09/2022 439,000  33,232,300,000  75.7 (-2.70 %)    593,800  44,950,660,000  154,800  11,718,360,000  941,783,031   
06/09/2022 456,800  35,539,040,000  77.8 (0.39 %)    493,100  38,363,180,000  36,300  2,824,140,000  941,963,331   
05/09/2022 1,124,000  87,110,000,000  77.5 (2.65 %)    1,662,200  128,820,500,000  538,200  41,710,500,000  941,774,055   
31/08/2022 16,800  1,268,400,000  75.5 (-0.66 %)    444,300  33,544,650,000  427,500  32,276,250,000  942,523,655   
30/08/2022 -216,276  -16,436,976,000  76 (0.66 %)    466,100  35,423,600,000  682,376  51,860,576,000  942,672,355   
29/08/2022 -78,100  -5,896,550,000  75.5 (-1.82 %)    834,500  63,004,750,000  912,600  68,901,300,000  943,138,455  54.87% 
26/08/2022 313,400  24,100,460,000  76.9 (-1.28 %)    609,000  46,832,100,000  295,600  22,731,640,000  943,792,352  54.84% 
25/08/2022 977,400  76,139,460,000  77.9 (0.26 %)    1,158,000  90,208,200,000  180,600  14,068,740,000  944,085,452  54.83% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.